Y-tun­nus

2809329–6

Osoi­te

Sau­ra­kal­lion­tie 105, 63610 TUURI

Säh­kö­pos­ti

Säh­kö­pos­ti

Kris­tal­liak­ku Oy:ssä sinua pal­ve­lee:

Mar­ko Tai­val­jär­vi

toi­mi­tus­joh­ta­ja

044 2383 614
marko.taivaljarvi@kristalliakku.fi

myyn­ti, sopi­muk­set

Tavoi­tet­ta­vis­sa puhe­li­mit­se klo 15.00 — 18.00, säh­kö­pos­til­la myös mui­na aikoi­na.

YHTEYDENOTTO-
PYYNTÖ

Anna alla tie­to­si, niin otam­me yhteyt­tä!

Minuun saa ottaa yhteyt­tä
Puhe­li­mit­seSäh­kö­pos­tit­se

Myyn­ti vas­taa puhe­lui­hin arki­sin klo 15–18.

Säh­kö­pos­tit­se myös vii­kon­lop­pui­sin ja iltai­sin.